Сулфатизацията започва, когато акумулаторът е под 12.4 v. Това е натрупване на оловен сулфат, получено, когато молекулите на сярата в електролита (сярната киселина на акумулаторната батерия) станат толкова дълбоко разтоварени, че започнат да покриват плочите на акумулатора. Не след дълго плочите се покриват плътно, така че акумулаторът вече няма да може да се зарежда или да доставя ток. Ето някои от причините за сулфатизация:

• Акумулаторът е държан дълго между зарежданията, не по-малко от 24 часа преди да се повреди.

• Акумулаторът не се използва редовно и не се извършва поддържащо зареждане.

• Ниско ниво на електролита. Плочите,  изложени на въздействие на въздуха се сулфатизират.

• Паразитните утечки в автомобила постоянно разреждат акумулатора.

Интелигентните зарядни и поддържащи устройства от серията NOCO Genius и по специално моделите G3500, G7200, G15000, G26000 могат да ви помогнат при десулфатизацията на вашият акумулатор. Това значително ще удължи живота му и може да  ги оставите включени, без  опасност от повреди.

Свържете се с нас

Задайте своето запитване тук

Not readable? Change text. captcha txt
0