Те всички измерват акумулаторния ток на завъртане за запалване при различни температури. Оловно-киселинният акумулатор работи по-добре на стайна температура в сравнение с условия на замръзване.

Стартовият  ток на студено (CCA) се измерва при  -18°C (0°F).

Ампераж на завъртане (CA) е едно и също с морски ампераж на завъртане (MCA) и се измерва при 0°C (31°F).

Стартовият  ток на топло (HCA) се измерва при 26.7°C (80°F).

Например ако акумулаторът е с характеристика 600CCA, то ще е около 750CA (MCA) и 900HCA.

Стартовият ток на студено (CCA) се използва за сравняване на акумулатори в някои страни. Единственият проблем когато потребителите сравняват характеристиката на акумулаторите по CCA, е че някои производители са по-консервативни в техните оценки.

Свържете се с нас

Задайте своето запитване тук

Not readable? Change text. captcha txt
0